אודה לאמהות

אני רוצה ללדת - רמז לנפילת החבר

אני רוצה ללדת - רמז לנפילת החבר

'הבטיח לי שתקבל גור קודם. בלי תינוקות, לפחות לזמן מה״.