סוגיית הדיבוק

אני חסר אובססיביות בעידן האובססיה

אני חסר אובססיביות בעידן האובססיה

ולפעמים אני מתגעגע לשיא ההתאהבות.